Föreläsning Windows Kinect och Windows Azure

.NetAkademien sponsar SWENUG-event Föreläsning om Windows Kinect, Windows Azure and a 90’s DOS text based ray tracer - Alan Smith

01

The new Kinect SDK for Windows allows .NET developers to easily hook into the power of Kinect and access cool features like the depth camera. The depth camera can generate a depth field images that can be used, along with a couple of hundred lines of C#, to create animation frames that can be ray-traced to create high definition 3D animations. As it can sometimes take 10 minutes to render each frame, massive compute power is required to produce these animations. Windows Azure is able to provide this compute power, allowing hundreds of virtual servers to be provisioned, utilized, and then discarded once the job is completed.

In this Power Point free, demo intensive session Alan will run through the techniques of using Kinect, Visual Studio, a bit of creativity, and a couple of hundred Windows Azure worker roles to create some interesting 3D animations.

Triona förvärvar .NetAkademien

Triona är sedan 2005 Microsoft guldpartner och är en av marknadens starkaste aktörer inom systemutveckling baserat på Microsofts tekniker. I Stockholmsregionen är .NetAkademien en mycket stark aktör inom alla .Net-relaterade tjänsteområden. För att ytterligare stärka leveransförmågan förvärvas .NetAkademien av Triona.

02

.NetAkademien, är ett nätverk med mycket erfarna .Net-konsulter. Företaget jobbar inom flertalet sektorer med tyngdpunkt på bl.a. försäkringsbranschen. .NetAkademien ordnar ett antal seminarietillfällen per år där medlemmarna erbjuds inblick i de senaste teknikområdena inom .Net.

“Tillgången till den spetskompetens och långa erfarenhet som .NetAkademiens medlemmar besitter kommer att bidra till att Triona kan ytterligare stärka sitt erbjudande gentemot marknaden. Fördjupade utbildningar och seminarier inom .Net är också ett område där vi ser spännande möjligheter framöver.” säger Mats Bayard, VD på Triona AB.

”Triona har en långsiktig syn på sin affärsutveckling. Vi uppskattar detta och ser Triona som en perfekt part för att vidareutveckla .NetAkademien. Tillsammans får vi ett mer komplett marknadserbjudande, vilket gynnar båda parters kunder. Våra medlemmar får dessutom utökade möjligheter till spännande uppdrag  inom Trionas huvudområden runt om i landet.” säger Lena Larsson Fosstveit, VD på .NetAkademien.

I Stockholm kommer .NetAkademiens verksamhet att bedrivas utifrån Trionas lokaler på Medborgarplatsen.

För mer information, var vänlig kontakta:

Triona AB

Mats Bayard, VD  +46 733 917 880

För mer information om Triona se också: www.triona.se

.NetAkademien AB

Lena Larsson Fosstveit, VD +46 8 586 144 01

Triona AB

Triona är ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, trafik, transporter, skogsindustri och energi-/fordonsindustri med spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.

Våra kunder finns i huvudsak i Sverige och Norge men vi ser Norden som vår hemmamarknad. Vi omsätter ca 150 MSEK och har ca 140 medarbetare.

Triona är anslutet till Alternativa aktiemarknaden.

Föreläsning: Senaste nytt Windows Phone 7

Den 30 maj hälsar vi Dag König, Developer Evangelist på Microsoft, välkommen då han föreläser och demonstrerar spännande nyheter kring Windows Phone 7. Anmälan till: marknad@netakademien.se

03


.
VI SÖKER FLER .NET-SPECIALISTER
Vi är intresserade av att komma i kontakt med duktiga och erfarna .Netspecialister samt konsultbolag med en uttalad .Netsatsning. Vårt nätverk bygger på ett unikt koncept som samlar den bästa kompetensen som finns på marknaden.


.
UPPLEV MICROSOFT SURFACE HOS OSS
Välkommen till oss och upplev denna revolutionerande multi-touch dator som styrs genom kontakt med händer och fysiska objekt på bordet.